Ziekte

Helaas, iedereen kan eens worden getroffen door gezondheidsproblemen en dus tijdelijk niet in staat zijn, zijn/haar werkzaamheden uit te voeren. Mocht het jou overkomen, hoe gaan we hier dan mee om?

De Personeelsafdeling is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. NLG Arbo draagt, in opdracht van De Personeelsafdeling, zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet. De Personeelsafdeling heeft NLG Arbo aangesteld om zorg te dragen voor de verzuimadministratie, claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. NLG Arbo laat zich in de begeleiding, claimbeoordeling en re-integratie ondersteunen door een arbodienst.

Wijze van ziekmelding

Als je jezelf door ziekte en/of een ongeval niet in staat acht om te werken, dan meld je dit voor aanvang van de normale werktijd bij de direct leidinggevende van de inlener en bij De Personeelsafdeling uiterlijk voor 09.30 uur dezelfde dag. Je dient je persoonlijk (telefonisch) ziek te melden, alleen in uiterste noodzaak mag de ziekmelding door iemand anders worden gedaan. Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn.

Een ziekmelding kan gedaan worden te bellen naar 0528 - 287406.

De uitbetaling van ziekte wordt in gang gezet vanaf het moment van de ziektemelding aan De Personeelsafdeling (niet vanaf de melding aan de inlener)!

Wilt u ons beter leren kennen?

Neem direct contact met ons op, we horen graag wat we voor u kunnen betekenen!

Contact opnemen ›

NBBU NEN 4400-1 sitemap | contact website optimalisatie dotsolutions