Steeds meer Berken in bloei

Steeds meer Berken in bloei 

Niet alleen het corona virus houdt mensen volgende week binnen.

De hogere temperaturen bevorderen de komende dagen namelijk de sterke fysiologische ontwikkeling van planten en dus ook van Berken. Steeds meer Berken bloeien daardoor en ze zorgen voor hogere concentraties aan pollen in de loop van de dag, vooral in de tweede helft van de middag. ’s Nachts daalt de pollen concentratie doordat het pollen uitzakt. 

Vooral bij wat wind wordt het pollen verplaatst in de lucht, wat ertoe kan leiden dat mensen die gevoelig zijn voor het sterk allergene pollen van Berken last van hooikoortsachtige klachten zullen hebben. Het aantal mensen dat reageert op het pollen van Berken bedraagt tegen het miljoen.

Populieren en Wilgen bloeien steeds opvallender en vooral de felgele katjes van mannelijke bloeiende Boswilgen vallen in het landschap op. Naast Boswilg bloeit ook Schietwilg en Katwilg. Aan mannelijk bloeiende Populieren zie je aan het uiteinde van takken en twijgen de wollige katjes met rode helmknoppen tevoorschijn komen. Het aantal mensen dat reageert met hooikoortsachtige klachten op pollen van Populieren en Wilgen is beduidend kleiner dan het aantal mensen dat op Hazelaars en Elzen of Berken reageert.

Bloeiende Essen brengen uit hun toefen met paarse mannelijk bloeiende kleine bloemen het pollen in de lucht. Essen zijn nauw familie van Olijven; ze behoren tot dezelfde familie, namelijk de Oleaceae of Olijffamilie, en dit heeft tot gevolg dat mensen die hier te lande reageren op Essenpollen in Zuid-Europese landen behoorlijk ziek kunnen worden als daar de Olijfboomgaarden in bloei staan. Schade aan de bloeiwijzen als gevolg van nachtvorst hebben we, in tegenstelling tot vorige jaren slechts, in lichte mate kunnen constateren. Een aantal voor Essenpollen gevoelige mensen kan behoorlijk heftig op dit pollen reageren.

De allereerste bloeiende grasexemplaren zijn door ons waargenomen. Zowel Grote vossenstaart als Kropaar hebben we al bloeiend kunnen zien, maar hun aantallen zijn nog niet heel groot. Toch kunnen de verwachte hogere temperaturen ook hier zorgen voor extra snelle ontwikkeling en derhalve voor het vrijkomen van graspollen dat zeer sterk allergeen is.

Bron: https://bit.ly/3aLZQpm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *