Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Personeelsafdeling kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van De Personeelsafdeling, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Personeelsafdeling verstrekt. De Personeelsafdeling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

jouw voor- en achternaam

jouw nationaliteit, BSN- Nummer, ID bewijs, werkvergunning

jouw geboortegegevens, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat

jouw adresgegevens

jouw bankrekeningnummer

jouw telefoonnummer

jouw e-mailadres

jouw curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

jouw IP-adres

 

Waarom De Personeelsafdeling de gegevens nodig heeft

De Personeelsafdeling verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Personeelsafdeling jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van een opdracht. Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan worden het ID-bewijs en hierop vermelde gegevens verwijderd.

 

Hoe lang De Personeelsafdeling de gegevens bewaart

De Personeelsafdeling bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

 

Delen met anderen

De Personeelsafdeling verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@depersoneelsafdeling.nl. De Personeelsafdeling zal zo snel mogelijk, en altijd binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Google Analytics

De Personeelsafdeling maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacybeleid van Google Analytics hier vinden.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Personeelsafdeling te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Personeelsafdeling heeft hier geen invloed op. De Personeelsafdeling heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Beveiligen

De Personeelsafdeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Personeelsafdeling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wil over de beveiliging van door De Personeelsafdeling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Personeelsafdeling op via info@dedersoneelsafdeling.nl.

 

www.depersoneelsafdeling.nl is een website van De Personeelsafdeling BV.

De Personeelsafdeling is als volgt te bereiken:

Postadres: Industrieweg 102, 7903 AK te Hoogeveen

Vestigingsadres: Industrieweg 102, 7903 AK te Hoogeveen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54561094

Telefoon: 0528 – 287406

E-mailadres: info@depersoneelsafdeling.nl

 

Aanpassen privacyverklaring

De Personeelsafdeling behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.